Recerca

La recerca és fonamental pels Geoparcs. Actualment s’estan desenvolupant els següents projectes de recerca al Geoparc Orígens

Un museu natural obert als Pirineus: experiència de realitat virtual per a la difusió i conservació del patrimoni geològic i cultural (VIGEOCULT)

Paleontologia, Geologia, Patrimoni Cultural i Realitat Virtual

Projecte liderat pel grup de recerca Geomodels de la Universitat de Barcelona en col·laboració amb l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, el Geoparc Mundial de la UNESCO Orígens i l’empresa de realitat virtual Digivisión amb l’objectiu de crear un museu a l’aire lliure utilitzant les noves metodologies de realitat virtual i augmentada (RV/RA) sobre reconstruccions geològiques 4D. El projecte planteja dissenyar una plataforma digital per desenvolupar aplicacions que permetin crear experiències immersives en diferents punts del territori Geoparc amb finalitats educatives, de difusió i promoció turística a través de RV/RA.

Dirigit per Dr. Josep Antoni Muñoz de la Fuente – Universitat de Barcelona (UB) amb la col·laboració de ICP, Geoparc Orígens i Digivisión.

Proyecto VIGEOCULT (PLEC2021-00793) financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/ PRTR

Dinàmica paleoambiental de medis transicionals del Cretaci a l’Eocè als Pirineus Sudcentrals. PGC2018-101575-B-I00. 2019-2022

Sedimentologia, Estratigrafia, Paleontologia, Geocronologia

Estudi sobre els medis transicionals del passat (marí-continental) des del Cretaci fins l’Eocè a la conca sud Pirinenca. A partir de tècniques sedimentològiques, paleontològiques i geocronològiques es vol entendre millor els processos que han condicionat l’evolució de les conques de Tremp i Àger.

Dirigit pel Dr. Oriol Oms, Departament de Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Estructura y deformación de márgenes pasivos que involucran capas de sal. PID2020-117598GB-I00. 2021-2025

Geologia estructural, Tectònica salina

Dirigit per Josep Antoni Muñoz de la Fuente. Geomodels – Universitat de Barcelona (UB).

Iberia en el Cretácico y Paleógeno: paleoisla y puente biogeogràfico. Casos de estudio en macroforaminíferos y carofitas. PID2020-113912GB-I00. 2021-2025

Paleografia, Paleoclimatologia, Biogeografia

Dirigit pel Dr. Carles Martin Closas – Universitat de Barcelona (UB).

Impacto de las Transiciones Climáticas del Paleógeno en los Sistemas Sedimentarios de Iberia. PID2019-106440GB-C21. 2020-2024

Sedimentologia, Isòtops, magnetostratigrafia 

Dirigit per Dr. Miguel Garces Crespo  – Universitat de Barcelona (UB).

Noves aproximacions a la caracterització de fonts sísmiques i la seva integració en models de perillositat sísmica basades en falles. Estudi de casos a l’este d’Ibèria. 2021-2025

Paleosismologia, Tectònica activa, Geodesia, Geomorfologia 

Dirigit per Dr. Raimon Pallas Serra – RISKNAT – Universitat de Barcelona (UB).

Pirineus La Nuit: Estratègia Pirinenca per a la protecció i millora de la qualitat del medi nocturn. EFA 233/16 PLN. POCTEFA 2014-2022

Astronomia, Contaminació Lumínica

Pirineus La Nuit pretén millorar la qualitat dels ecosistemes transfronterers mitjançant la protecció i la millora d’un aspecte molt concret: la foscor natural nocturna. L’augment de la contaminació lumínica suposa la pèrdua d’aquest valor natural que és, alhora, un factor natural determinant en l’estat de la biodiversitat, els ecosistemes i la salut de les persones. El resultat final i principal és l’elaboració d’una estratègia per a la protecció i millora de la qualitat del medi nocturn que serveixi també de referència i full de ruta per a altres enclavaments o zones que vulguin abordar la mateixa problemàtica.

Cap de files del Projecte: NICDO – Planetario de Pamplona. Altres socis del projecte: Consell Comarcal de la Noguera, Gestión Ambiental de Navarra S.A., Pic du Midi, À Ciel Ouvert i CPIE 65.

Comments are closed.