Altra oferta educativa

Dinosaures dels Pirineus

La Xarxa Dinosaures dels Pirineus disposa de diversos centres dins el Geoparc que disposen d’una oferta didàctica per escoles.

Parc Astronòmic del Montsec

El Parc Astronòmic Montsec, situat a Àger, ha dissenyat un programa complert d’activitats didàctiques, complementari a la tasca educativa dels centres escolars, que avarca tots els nivells educatius des d’Educació Infantil fins a Batxillerat on podreu escollir aquelles que més s’adeqüin al vostre Pla Docent.

Espai Orígens

Espai Orígens, centre situat a Camarasa, presenta diferents activitats didàctiques per a centres educatius amb propostes com maletes didàctiques.

Algunes d’aquestes activitats es porten a terme al Parc Arqueològic Didàctic de Sant Llorenç de Montgai.

Museu de Gerri de la Sal

El Museu de Gerri de la Sal ofereix una activitat d’Scape Room, un joc de pistes dins l’Alfolí, el gran magatzem de sal que alberga el museu, per treballar aspectes sobre la geologia de la zona, la història del poble i el seu el desenvolupament econòmic lligat a la sal. A partir dels 7 anys.

Aula Universitària de Tremp

Associació amb l’objectiu de difondre la cultura entre totes les persones adultes interessades en l’adquisició de nous coneixements.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Podeu consultar els seus recursos didàctics d’entre els quals destaquem el Pirineus Geological Open Museum situat a Tremp.

Instituto Geológico y Minero de España

Descobreix la seva zona educativa.

Comments are closed.