Política de privacitat

L’objecte d’aquesta política és regular el tractament de dades que realitza l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec de les dades que pugui recollir en el seu portal web.

1.- Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals recollides al portal www.geoparcorigens.cat és:

Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec
CIF G25807181
Pg Pompeu Fabra, 21
25620 Tremp (Lleida)

2.- Finalitat dels tractaments de dades.

Les dades subministrades a l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec per diferents mitjans, sistema de videovigilància, formularis de contacte, enquestes o procediments utilitzats durant la recollida es realitza d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades i amb l’única finalitat de prestar el servei que es sol·licita.

En cadascun d’aquests mitjans informem detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duen a terme únicament i exclusivament si s’ha autoritzat aquest tractament.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals podem recollir les seves dades.

[su_table]

Tractament Per a què es fan servir les dades Quant de temps conservarem les dades
Newsletter Tractarem les dades per inserir-les a la Base de Dades de la Newsletter (mailchimp) Les vostres dades personals es conservaran fins que no hi hagi una ordre de donada de baixa a través de correu electrònic a info@geoparcorigens.cat. En aquest moment se suprimiran, tret que impliqui responsabilitats de l’entitat.

[/su_table]

Únicament es tractaran les dades que hagi lliurat per a la finalitat que es va informar i es va autoritzar. No se cediran les dades a tercers excepte que s’hagi autoritzat expressament o hagi una habilitació legal, especialment per als serveis lliurats pels socis.

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de les competències de l’Associació i portar a terme els serveis que ens ha sol·licitat. En cap cas es duran a terme decisions automatitzades a partir de les seves dades. L’usuari subministra les seves dades de forma voluntària en tot moment i essent informat de l’ús i el tractament que se’n fa. Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. L’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’Associació Conca de Tremp-Montsec o a tercers. L’Associació es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

3. Tractament de les dades per tercers

Per garantir els serveis de l’Associació Conca de Tremp-Montsec, les vostres dades poden ser tractades per tercers dedicats al corresponent fi, com ara podria ser concessionàries de serveis (transport, medi ambient, educació, etc.), a més dels proveïdors de serveis (allotjament dels webs, serveis de la Diputació i la Generalitat, etc.). Aquesta gestió de les vostres dades es realitza únicament i exclusivament per garantir la realització, seguretat i disponibilitat dels serveis que us oferim, i garantim que aquestes organitzacions apliquen les mesures i les millors pràctiques de seguretat de la informació. No es transferiran les vostres dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu ni a països que no tinguin un nivell de compliment exigit per la legislació o sense disposar de la vostra autorització expressa prèvia.

4.- Drets dels afectats

En qualsevol moment es podrà sol·licitar i obtenir informació de com i per a què l’Associació Conca de Tremp – Montsec està tractant les dades:

  • Accedir a les dades: sol·licitar quines dades té l’Associació i quin ús es fa, i exercir el dret de portabilitat, si s’escau.
  • Rectificar les dades: sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.
  • Suprimir les dades: sol·licitar que les dades siguin eliminades i no es faci tractament d’elles, fora del que la normativa exigeixi conservar.
  • Limitar el tractament: sol·licitar un ús restringit de les dades d’acord amb els seus requeriments.
  • Oposar-se a un tractament: que no es faci un ús concret de les dades, fora del que la normativa exigeixi.
  • Portabilitat de les dades: que us lliurem les dades en un format compatible perquè les pugueu lliurar a un tercer que us hagi d’oferir un servei.

Per això es pot dirigir un escrit indicant quin dret es vol exercir (Accés, Rectificació, Supressió, Oposició o Portabilitat de les dades) adreçat a la presidenta de l’Associació Conca de Tremp-Montsec, Passeig Pompeu Fabra, 21, 25620 Tremp (Lleida) o per correu electrònic a info@geoparcorigens.cat.

5.- Informació addicional sobre el tractament de dades personals

Si desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme l’Associació Conca de Tremp – Montsec, es pot posar en contacte amb la presidenta de l’Associació Conca de Tremp-Montsec, Passeig Pompeu Fabra, 21, 25620 Tremp (Lleida) o per correu electrònic a info@geoparcorigens.cat.

6.- Presentació de reclamacions

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades és l’Organisme Supervisor que vetlla pel compliment de la legislació de protecció de dades a l’Administració Pública Catalana. Si es considera que l’Associació Conca de Tremp -Montsec ha incomplert algun dels preceptes establerts en aquesta normativa s’hi pot dirigir per tal d’interposar-hi una reclamació. Principio del formulario

Los comentarios están cerrados.