Què és un Geoparc Mundial UNESCO?

Els Geoparcs Mundials de la UNESCO són àrees geogràfiques delimitades on els paisatges i llocs de rellevància geològica internacional són gestionades seguint un concepte holístic de protecció, educació i desenvolupament sostenible.

Un Geoparc Mundial de la UNESCO utilitza el seu patrimoni geològic, en connexió amb tots els altres aspectes de les àrees naturals i del patrimoni cultural, per crear consciència i divulgar els factors claus relacionats amb els principals problemes a què s’enfronta la societat, com ara l’ús sostenible dels recursos naturals, la mitigació dels efectes del canvi climàtic i la reducció dels riscos relacionats amb els desastres naturals. Mitjançant la sensibilització de la importància del patrimoni geològic del territori.

Els Geoparcs Mundials de la UNESCO donen a la població local un sentit d’orgull de la regió i enforteixen la seva identificació amb la zona. S’estimula la creació d’empreses locals innovadores, de nous treballs i cursos de formació d’elevada qualitat a mesura que es generen noves fonts i oportunitats d’ingressos a través del geoturisme i, alhora, es protegeixen els recursos geològics de la zona.

No és una figura legal de protecció ni restringeix les activitats econòmiques (sostenibles).

P1190706Les 10 àrees d’interès en les que treballen els geoparcs són:

  • Recursos naturals
  • Riscos geològics
  • Canvi climàtic
  • Educació
  • Ciència
  • Cultura
  • Dones
  • Desenvolupament sostenible
  • Coneixement indígena i local
  • Geoconservació

 

A més els Geoparcs estan compromesos i contribueixen als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

 

 

El Programa Internacional de Geociències i Geoparcs

003_UNESCO-Global-Geoparks-300x157 Els Geoparcs i la UNESCO han establert estretes relacions de cooperació des de 2001. Aquesta cooperació s’ha desenvolupat amb gran èxit a través de nombroses reunions i missions d’experts.

Des de novembre de 2015, els Geoparcs Mundials de la UNESCO formen part del “Programa Internacional de Geociències i Geoparcs” (IGGP) de la UNESCO. Aquest Programa facilita la cooperació internacional entre territoris en l’àmbit del desenvolupament sostenible relacionat amb el patrimoni de les Ciències de la Terra

A través de l’IGGP, els territoris aspirants presenten la seva candidatura a la UNESCO com l’única Organització de les Nacions Unides amb un mandat en les Ciències de la Terra, per a ser designats com “Geoparcs Mundials de la UNESCO”.