Òrgan de gestió

010Mapa_municipis

La constitució d’un Geoparc és un procés que neix de la implicació de tot el territori. 

Compta  amb la participació efectiva dels seus agents clau, tant les institucions públiques com el sector privat, acadèmic i les associacions locals. Aquest fet reflecteix el procés social des de baix cap a dalt (bottom-up) propi dels Geoparcs.

Per a la gestió del Geoparc Orígens es va constituir el 15 de setembre de 2015 l’Associació Geoparc Conca de Tremp -Montsec. La formen un total de 19 municipis (detallats en el mapa) de quatre comarques (Pallars Jussà, Noguera, Pallars Sobirà i Alt Urgell) i dos consells comarcals (Pallars Jussà i Noguera). Aquesta Associació garanteix la governança i la capacitat de esenvolupar el territori.

Estatuts de l’Associació Geoparc                         

Pla Director del Geoparc (2015-2020)             

Pla Director del Geoparc (2021-2025)                

A part dels municipis i consells comarcals que constitueixen l’Associació, el Geoparc, iniciat per l’Ajuntament de Tremp, compta amb el suport de:

  • El Comitè Nacional de Geoparcs
  • La Generalitat de Catalunya
  • La Diputació de Lleida
  • Institut per al Desenvolupament i Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA)
  • L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
  • L’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP)
  • La Universitat de Lleida, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Barcelona (Manresa).
  • Museu Geològic del Seminari de Barcelona
  • La població local

    Organigrama del Geoparc

009_organigrama GP

Comments are closed.