Òrgan de gestió

La constitució d’un Geoparc és un procés que neix de la implicació de tot el territori. 

010Mapa_municipis

Compta  amb la participació efectiva dels seus agents clau, tant les institucions públiques com el sector privat, acadèmic i les associacions locals. Aquest fet reflecteix el procés social des de baix cap a dalt (bottom-up) propi dels Geoparcs.

Per a la gestió del Geoparc Orígens es va constituir el 15 de setembre de 2015 l’Associació Geoparc Conca de Tremp -Montsec. La formen un total de 19 municipis (detallats en el mapa) de quatre comarques (Pallars Jussà, Noguera, Pallars Sobirà i Alt Urgell) i dos consells comarcals (Pallars Jussà i Noguera). Aquesta Associació garanteix la governança i la capacitat de esenvolupar el territori.

Estatuts de l’Associació Geoparc                         

 Pla Director del Geoparc (2015-2020)                             

A part dels municipis i consells comarcals que constitueixen l’Associació, el Geoparc, iniciat per l’Ajuntament de Tremp, compta amb el suport de:

  • El Comité Nacional de Geoparcs
  • La Generalitat de Catalunya
  • La Diputació de Lleida
  • Institut per al Desenvolupament i Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA)
  • L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC)
  • L’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP)
  • La Universitat de Lleida, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Barcelona (Manresa).
  • Museu Geològic del Seminari de Barcelona
  • La població local

    Organigrama del Geoparc

009_organigrama GP

Comments are closed.