Geoparcs mundials UNESCO

Els Geoparcs mundials de la UNESCO són àrees geogràfiques delimitades on els paisatges i llocs de rellevància geològica internacional són gestionats seguint un concepte holístic de protecció, educació i desenvolupament sostenible.

Un Geoparc mundial de la UNESCO utilitza el seu patrimoni geològic, en connexió amb tots els altres aspectes de les àrees naturals i del patrimoni cultural, per crear consciència i divulgar els factors claus relacionats amb els principals problemes a què s’enfronta la societat, com ara l’ús sostenible dels recursos naturals, la mitigació dels efectes del canvi climàtic i la reducció dels riscos relacionats amb els desastres naturals.

Mitjançant la sensibilització sobre la importància del patrimoni geològic del territori, els Geoparcs mundials de la UNESCO donen a la població local un sentiment d’orgull de la regió i enforteixen la seva identificació amb la zona. S’estimula la creació d’empreses locals innovadores, de nous treballs i cursos de formació d’elevada qualitat, a mesura que es generen noves fonts i oportunitats d’ingressos a través del geoturisme i, alhora, es protegeixen els recursos geològics de la zona.

No és una figura legal de protecció ni restringeix les activitats econòmiques legals.

Les 10 àrees d’interès en les que treballen els Geoparcs són:

  • Recursos naturals. Els Geoparcs informen a la població sobre la necessitat de l’ús sostenible dels recursos naturals i promouen el respecte pel medi ambient i la integritat del paisatge.
  • Riscos geològics. Els Geoparcs donen a conèixer els riscos geològics de cada territori i ajuden a preparar estratègies de mitigació de desastres entre les comunitats locals.
  • Canvi climàtic. A partir del registre geològic de canvis climàtics del passat, els Geoparcs sensibilitzen sobre la mitigació i com adaptar-se al del canvi climàtic actual.
  • Educació. Els Geoparcs promouen activitats educatives per a totes les edats per difondre el coneixement del nostre patrimoni geològic i els seus vincles amb la resta de patrimonis.
  • Ciència. Els Geoparcs impulsen la recerca científica activa en les Ciències de la Terra i altres disciplines. El Geoparc té cura d’apropar la ciència a la societat.
  • Cultura. Els Geoparcs són fonamentalment persones, exploren i celebren els vincles entre les nostres comunitats i la Terra.
  • Dones. Els Geoparcs garanteixen l’apoderament i la participació plena i efectiva de les dones i nenes en la societat.
  • Desenvolupament sostenible. Els Geoparcs han de garantir el desenvolupament sostenible del territori en benefici de la població local, a partir d’establir mecanismes de governança.
  • Coneixement indígena i local. Cal preservar la cultura local que dona identitat al territori.
  • Geoconservació. Cal establir mesures de conservació i protecció dels llocs d’interès geològic, ecològic i cultural del Geoparc.

A més els Geoparcs estan compromesos i contribueixen als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Programa Internacional de Geociències i Geoparcs

Els Geoparcs i la UNESCO han establert estretes relacions de cooperació des de 2001. Aquesta cooperació s’ha desenvolupat amb gran èxit a través de nombroses reunions i missions d’experts.

Des de novembre de 2015, els Geoparcs mundials de la UNESCO formen part del “Programa Internacional de Geociències i Geoparcs” (IGGP) de la UNESCO. Aquest Programa facilita la cooperació internacional entre territoris en l’àmbit del desenvolupament sostenible relacionat amb el patrimoni de les Ciències de la Terra.

A través de l’IGGP, els territoris aspirants presenten la seva candidatura a la UNESCO com l’única Organització de les Nacions Unides amb un mandat en les Ciències de la Terra, per a ser designats com “Geoparcs mundials de la UNESCO”.

Comments are closed.