Els Geoparcs a Espanya

Als països que tenen Geoparcs, tant la UNESCO com la Xarxa Mundial de Geoparcs recomanen la constitució d’un Comitè i/o Fòrum Nacional de Geoparcs.

En el nostre cas, el Comitè Nacional Espanyol de Geoparcs, seguint les recomanacions de la UNESCO, inclou representants estatals, com la Comissió Nacional Espanyola de Cooperació amb la UNESCO, l’Institut Geològic i Miner d’Espanya, les comunitats autònomes que compten amb Geoparcs als seus territoris, a més dels propis Geoparcs. Aquest, actua com a Comitè Nacional del Programa Internacional de Ciències de la Terra i de Geoparcs de la UNESCO.

Geoparques España_2023

A més a més, tots els membres de la Xarxa Global de Geoparcs (GGN) a Espanya, conformen el Fòrum de Geoparcs Espanyols, que al mateix temps està adscrit al Comitè Espanyol de Geoparcs com a grup de treball estable. Al Fòrum es coordinen els treballs que els Geoparcs realitzen a nivell nacional relacionats amb la Xarxa Global i la Xarxa Europea, a més d’ocupar-se de la difusió i de la informació adequada sobre els nous projectes de Geoparc de l’Estat.

Els Geoparcs que conformen el Fòrum Espanyol de Geoparcs són els següents:

Comments are closed.