Xarxes Regionals de Geoparcs

logo Europena Geoparcs

Xarxa Europea de Geoparcs

La Xarxa Europea de Geoparcs (EGN) es va crear a mitjans de l’any 2000 i la van formar 4  espais naturals:  la Reserva geològica de l’Alta Provença a França; el Museu d’Història Natural del Bosc Petrificat de Lesvos a Grècia; Geoparc Vulkaneifel a Alemanya, i el Parc Cultural del Maestrat a Espanya.

L’objectiu prioritari d’aquesta Xarxa és conservar la geodiversitat per promoure el patrimoni geològic per al públic en general, així com per donar suport al desenvolupament econòmic sostenible dels territoris Geoparc, principalment a través del desenvolupament del geoturisme.

L’any 2023 aquesta Xarxa inclou 98 territoris europeus.

Principis de la Carta de la Xarxa Europea de Geoparcs

  • Un Geoparc inclou un patrimoni geològic d’importància particular en un territori definit. El Geoparc ha d’establir una estratègia de desenvolupament territorial sostenible. Els recursos geològics d’un Geoparc a més de tenir interès geològic, també poden tenir interès arqueològic, ecològic, històric o cultural.
  • Els Geoparcs integrats dins la Xarxa es beneficien de mesures de protecció i de gestió. Un Geoparc ha de poder garantir la protecció i conservació del seu patrimoni i la millora i desenvolupament sostenible del territori.
  • Un Geoparc ha de treballar activament pel desenvolupament econòmic sostenible del territori lligat al geoturisme i el patrimoni geològic.
  • Un Geoparc es compromet a desenvolupar, investigar i treballar per la millora continua del mètodes de conservació i valoració del patrimoni geològic.
  • Un Geoparc té un paper important en la investigació científica, la formació i l’educació mediambiental.
  • Un Geoparc esta compromès a enfortir la cohesió de la Xarxa europea, ha de col·laborar amb altres Geoparcs i treballar conjuntament amb els empresaris del territori per aconseguir un equilibri entre desenvolupament econòmic i conservació.
EGN_map_2021

Algunes preguntes freqüents sobre la Xarxa de Geoparcs Europeus (EGN)

1.- Quin és l’objectiu principal de la Xarxa?  Donar suport als seus membres per portar el desenvolupament territorial sostenible utilitzant el patrimoni geològic d’aquest territori, principalment a través del desenvolupament de geoturisme. La Xarxa és responsable de l’avaluació dels serveis d’operació i dels seus membres per tal de promoure l’etiqueta “Geoparcs Europeus” com una marca de qualitat en geoturisme.

2.- Quin benefici hi ha al pertànyer a la EGN?  Els membres de la Xarxa tenen dret a utilitzar la marca “Geoparc Europeu”, (marca registrada). Els membres es poden beneficiar de l’ús d’eines de promoció comunes (és a dir, pàgina web, revista, etc …) i tenir un fòrum per a la recerca de nous socis per a la cooperació internacional, l’intercanvi d’experiències i per a la recerca de finançament dels programes de la UE. És important que tots els membres participen com a membres actius de la Xarxa.

3.- Com es finança la Xarxa?  Les activitats de la Xarxa es financen pels membres individuals. Els membres també busquen finançament per a noves iniciatives i activitats a través de programes de finançament de la UE (LEADER, INTERREG, HORIZON 2020, etc.)

4.- Quines son les activitats típiques d’un Geoparc?  Hi ha una gran varietat d’activitats que poden ser considerades típiques d’un Geoparc. La majoria estan relacionades amb el geoturisme o amb programes educatius, incloent programes d’escoles, visites guiades i exposicions dels museus. La protecció del patrimoni geològic i les activitats de promoció econòmica també són activitats essencials d’un Geoparc. Les activitats socioeconòmiques en geoparcs són importants per al desenvolupament regional sostenible. Els Geoparcs adopten un enfocament holístic del seu patrimoni i promouen tots els aspectes del patrimoni natural i cultural de la seva regió.

5.- Com s’organitza la EGN?  La Xarxa Europea de Geoparcs és una organització no governamental sense ànim de lucre. Compta amb una estructura interna ben definida composta per dos Coordinadors, un Comitè Assessor i un Comitè de Coordinació. Les decisions es prenen només al Comitè de Coordinació, que està format per representants dels geoparcs i de la UNESCO.

6.- Cal pagar una taxa per ser membre de la EGN?  A més dels costos derivats de l’assistència a les reunions i de treballar activament en la Xarxa, tots els territoris han de pagar anualment 500€ per costos de promoció conjunta i 1.000€ més pel suport de la UNESCO.

7.- Té un Geoparc una mida mínima o màxima?  D’acord amb els estatuts de la Xarxa un Geoparc ha de tenir una superfície prou gran com per donar suport a una estratègia de desenvolupament sostenible. Ha de tenir una frontera clarament definida i ha de ser gestionat per una estructura de gestió clarament definida.

8.- Hi ha restriccions legals associat a un Geoparc?  No. La denominació de Geoparc no implica cap nivell de protecció o restricció en el territori d’un Geoparc. Aquestes mesures nomes poden derivar de la legislació nacional.

9.- És permesa la recollida de material geològic original d’un Geoparc (Per exemple: roques, minerals, fòssils…)?  Sí, la recollida de material geològic original esta permesa dins d’un Geoparc sempre que es faci d’una manera sostenible o amb fins científics / educatius i que es porti a terme sota la supervisió científica i d’acord amb la legislació local.

10.- És permesa la venda de material geològic original en un Geoparc?  No, està prohibida la venda o la destrucció del valor geològic d’un Geoparc o de material geològic ja sigui del territori o de qualsevol altre lloc en el món, per part de les organitzacions vinculades a la gestió del Geoparc. En general es refereix als fòssils, roques polides i mostres de minerals del tipus que normalment es troben a les denominades “botigues de minerals.” No fa referència al material extret d’acord a una activitat industrial legalment regulada.

Comments are closed.