Protocol de Bones Pràctiques

Amb el propòsit de millorar la conservació i protecció del patrimoni i la geodiversitat, el Geoparc Orígens presenta el Protocol de Bones Pràctiques.

El manual de bones pràctiques comprèn dos objectius principals:

  1. La protecció del patrimoni, per tal que els afloraments visitats per científics i estudiants, mantinguin un estat òptim de conservació i per tant continuïn despertant el seu interès científic i educatiu.
  2. Aportar la informació necessària per millorar la seguretat de les persones durant les seves activitats de treball de campen els llocs d’interès geològic del Geoparc. Així doncs, us demanem de seguir les normes i recomanacions presentades en el Protocol de Bones Pràctiques.

Durant les sortides de camp us demanem que tingueu cura del patrimoni i preneu les precaucions de seguretat necessàries. Per tal de garantir una via de comunicació directa amb el Geoparc us convidem a omplir la formulari de visita.

Tingueu en compte la legislació vigent sobre protecció del medi natural i recordeu que la Llei 9/93 de Patrimoni Cultural inclou la prohibició “legal” de presa de mostres paleontològiques.

En el cas de que per l’interès científic o didàctic s’hagin de prendre mostres de qualsevol tipus, us demanem que ompliu la formulari de recollida de mostres i procureu minimitzar l’impacte sobre els afloraments.

Comments are closed.