El Geoparc Orígens signa conveni amb l’ICGC

La presidenta de l’Associació Geoparc Conca de Tremp-Montsec, Maria Pilar Cases, i el director de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), Jaume Massó, van signar, el dia 8 d’octubre de 2020, un nou conveni de col·laboració per regular les relacions entre l’Associació i l’Institut d’acord amb la nova estructura tècnica organitzativa de l’Associació.

En concret, en aquest conveni s’estableixen els pactes perquè l’ICGC continuï hostatjant l’Associació a la seu del CST Pirineus i faciliti el seu ús per a l’exercici de la seu científica del Geoparc, i també perquè continuï prestat suport geocientífic i documental a l’Associació. L’Associació podrà fer ús del Centre de Documentació que, mitjançat la Cartoteca de Catalunya, l’Institut manté al CST Pirineus.

L’objectiu és adoptar els acords necessaris per a una adequada regulació i desenvolupament de les relacions i dels serveis entre ambdues institucions.

Un Geoparc és una marca de qualitat mundial concedida per la UNESCO, que reconeix els valors geològics excepcionals d’un territori habitat i que busca el desenvolupament local sostenible a través de la conservació i promoció del seu patrimoni.

L’ICGC ha ubicat la seu del CST Pirineus a Tremp pel ric patrimoni paleontològic, geològic, miner i cultural que es concentra en pocs quilòmetres. És un laboratori natural on, des de la proximitat, és possible fer estudis detallats de diferents àrees de les ciències de la Terra. La seva finalitat és arribar a ser centre de referència de la constitució geològica i dels sòls dels Pirineus Centrals per a donar-los a conèixer i difondre’ls com a recurs patrimonial mitjançant la recerca, l’estudi i la divulgació dels seus valors

Comments are closed.