Alba Jussà

Associacions i altres

Alba Jussà

Tremp

La Fundació Alba Jussà és una entitat que treballa per oferir uns serveis inclusius que donin resposta a les necessitats de les persones del territori.
Dins d’aquesta activitat es destaca el projecte “Llavors d’oportunitats”, adreçat a persones amb dificultats en l’accés al món del treball. S’emmarca dins del concepte d’agricultura social, transformació agroalimentària i desenvolupament local sostenible. El projecte segueix amb les línies de treball del Pla d’Acció per a la Biodiversitat Cultivada del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, que aposta per la recuperació de varietats d’horta i fruiters tradicionals com un element de gran interès en la dinamització del sector agrícola català.