Mostremp

Associacions i altres

Mostremp

Tremp

L’Associació Mostremp Amics del Cinema de Tremp neix el 2011 amb la voluntat de crear un festival de cinema. És tracta d’una Associació sense ànim de lucre formada per gent del Pallars que estimem el cinema i que estem lligats d’una forma o altra a projectes culturals. Com a conseqüència de la feina feta, el 2012 neix el Mostremp cinema rural al Pallars, una mostra de cinema rural pensada per la gent del Pallars però també per obrir les nostres comarques al món.