El Geoparc Orígens presenta un estudi per la protecció, gestió i ordenació del paisatge i l’espai agrari

Aquest estudi dona resposta a la preocupant allau de propostes d’implantació d’instal·lacions fotovoltaiques al territori del Geoparc.  L’estudi ajudarà als ens municipals en la gestió del seu territori i en combatre aquelles activitats que puguin alterar el paisatge. L’estudi està a disposició dels 19 municipis que formen el Geoparc i…

Continuar llegint

El Geoparc Orígens, un espai del Passaport Edunauta

El Geoparc mundial UNESCO Orígens s’ha inscrit com a espai del Passaport Edunauta dins el territori del Pallars Jussà, a través del Servei Educatiu del Pallars. A partir d’ara, aquelles activitats destinades a infants de 9-11 anys directament realitzades pel Geoparc com la Setmana dels Geoparcs Europeus o la celebració…

Continuar llegint