El Geoparc Orígens presenta un estudi per la protecció, gestió i ordenació del paisatge i l’espai agrari

Aquest estudi dona resposta a la preocupant allau de propostes d’implantació d’instal·lacions fotovoltaiques al territori del Geoparc.  L’estudi ajudarà als ens municipals en la gestió del seu territori i en combatre aquelles activitats que puguin alterar el paisatge. L’estudi està a disposició dels 19 municipis que formen el Geoparc i…

Continuar llegint