Trobat un jaciment d’explotació de sal prehistòric a Gerri de la Sal

fotojaciment

Foto: ACN

Al jaciment del Pla de la Guineu, a Gerri de la Sal, s’han trobat evidències d’explotació de la sal en època prehistòrica, fa uns 4.000 anys d’antiguitat.

Les proves més clares de l’existència d’aquestes salines són la gran quantitat de restes de ceràmica que s’han trobat; més de 40.000. Es tracta de restes dels gerros que s’utilitzaven per compactar la sal donat que el mètode utilitzat no era per evaporació sinó per combustió. Un cop la sal s’havia compactat dins el gerro aquest es trencava.

També es creu que possiblement a una zona molt pròxima hi havia un centre de producció de ceràmica per facilitar les tasques. L’argila que apareix a l’entorn del jaciment és pràcticament igual a la que s’utilitzava per fer els recipients.

Comments are closed.